45  27  42  26 - 021


آکروژل(زودگیر)

توضیحات

آکروژل٬ پودر قالبگیری دندانی بر پایه آلژینات بوده و با استفاده از مواد اولیه مناسب طبق نیازمندیهای استاندارد ISO ۱۵۶۳ ADA No. ۱۸ , به صورت زود گیر طراحی گردیده است. این محصول جهت تهیه قالبهای اولیه پروتزهای کامل و متحرک٬ اینله و روکش بکار می رود. در طراحی محصول و بسته بندی آن اضافه بر ویژگیهای فنی کلیه نیازمندیهای مصرف کننده از قبیل رنگ٬ طعم٬ عاری از غبار بودن و بسته بندی استاندارد رعایت شده است.

موارد مصرف
۱- تهیه قالب جهت پروتز های متحرک کامل و پارسیل
۲- تهیه قالب جهت ساخت روکش های موقت
ویژگی ها
۱- اختلاط آسان با آب و تشکیل خمیر یکنواخت
۲- قوام تیکسو تروپیک
۳- خواص الاستیک بسیار عالی
۴- پایداری ابعادی طولانی
۵- قالب تهیه شده دارای سطح صاف و متراکم می باشد
۶- بدون غبار با رنگ سبز و طعم آناناس
مشخصات فنی
ردیف مشخصات فنی واحد مقدار استاندارد
1 مدت زمان اختلاط Sec 30 25-35
2 مدت زمان قالبگیری Sec 60 95±5
3 مدت زمان سخت شدن Sec 155 155±5
4 قوام mm 31 30-33
5 تغییرات خطی ابعاد ٪ 0/5 1/5 - 0/4
6 تغییر شکل ناپایدار ٪ 96 95≤

  دندانی